Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

IBEX Maciej Kuś (ul. Szlifierska 5/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 886-244-34-84) pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cele przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Realizacja Twoich zamówień,
 • Obsługa Klienta,
 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
 • Przesyłanie newslettera,
 • Odbieranie od Klienta opinii na temat produktów i obsługi klienta w Sklepie,
 • Przetwarzanie danych przez stronę WWW.

Kategorie przetwarzanych danych:

 • dla celów realizacji zamówień: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy, NIP
 • dla celów obsługi klienta: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy, NIP
 • dla celów świadczenia usług oferowanych w sklepie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy, NIP
 • dla celów przesłania newslettera: adres e-mail, imię, nazwisko
 • dla celów odbierania od klienta opinii na temat produktów i obsługi klienta w sklepie: adres e-mail, imię, nazwisko
 • dla celów statystycznych, zachowania bezpieczeństwa technicznego: adres IP Użytkownika, przybliżona lokalizacja, czas dostępu do serwisu www Sklepu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika i inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się ją wyrazić, np. na przesyłanie wiadomości marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes w celu poznania zachowania użytkowników na stronie i zapewnienia bezpieczeństwa serwerów i oprogramowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z funkcji Sklepu.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili, przy czym przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych  ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmioty realizujący dostawę towarów
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot administrujący serwerem www (hosting),
 • podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej,
 • operator systemu informatycznego używanego do prowadzenia księgowości,
 • dostawca systemu do wysyłki newslettera.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: info@galeriadeko.pl